Fler får möjlighet att lära sig svenska

Från och med i höst kan vuxenutbildningen i Strängnäs erbjuda utbildning i svenska som andraspråk till flyktingar över 18 år som omfattas av massflyktsdirektivet.

Det här är en satsning som vuxenutbildningen försökte få till redan i våras men då hade man inte den ekonomiska möjligheten.

– Nu till hösten kan vi göra detta inom den befintliga budgeten eftersom vi kunnat omdisponera pengar. Det känns väldigt bra, säger Bengt Ellsberg, rektor för Strängnäs vuxenutbildning.

Utbildningarna i svenska erbjuds i klassrum och på distans. Bengt Ellsberg tror att ett flertal av de ukrainare som slutfört Svenska för invandare, sfi, kommer att vara intresserade av att fortsätta med denna grundläggande utbildning och fortsättningsutbildningen.

– Utbildningen är efterfrågad och många vill senare gå vidare till akademiska studier för att kunna fortsätta med det yrke man haft tidigare även i Sverige, berättar Bengt Ellsberg.

Bakgrunden till beslutet är att personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har samma rättigheter som asylsökande förutom rätten till undervisning i svenska för invandrare eller annan vuxenutbildning.

– Troligen kommer riksdagen ta nya beslut om olika levnadsvillkor för den här gruppen under 2024. På det här sättet ligger vi lite före och kan också möta eventuella lagändringar som kommer, säger Bengt Ellsberg.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade om utbildningarna i svenska på både grundläggande och gymnasienivå vid sammanträdet den 18 juni 2024.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2024