• Startsida
 • / Nyheter
 • / Ökad trivsel på Strängnäs Resecentrum men viss otrygghet kvarstår

Ökad trivsel på Strängnäs Resecentrum men viss otrygghet kvarstår

En ny uppföljande enkätundersökning visar positiva förändringar i hur besökare upplever miljön på Strängnäs Resecentrum, samtidigt som platsen fortfarande upplevs som otrygg.

Under våren genomförde kommunen en enkätundersökning om hur resenärer och besökare upplever tryggheten i och omkring resecentrum i Strängnäs. Det var en uppföljning på en undersökning som gjordes 2020.

Vårens enkätundersökning visar att de genomförda åtgärderna har haft en positiv effekt på resenärers och besökares upplevelse av resecentrum. Många upplever platsen som mer trevlig, ombonad och välkomnande idag.
Samtidigt är det fortfarande många som upplever platsen som otrygg, där rädsla för ungdomar i grupp, kriminalitet och narkotika lyfts fram som faktorer som påverkar upplevelsen av trygghet.

– Vi tar till oss av svaren och tar respondenternas oro på allvar. Analysen har påbörjats och fortsätter under sommaren och hösten. Svaren kommer leda till nya åtgärder. Bland annat kommer vi så snart som möjligt förstärka skyltningen för kameraövervakning då det är något som redan görs, säger Mikaela Martinsson, trygghetskoordinator på Strängnäs kommun.

Ökad rörelse och fler verksamheter önskas

Det som främst efterfrågas är ökad närvaro av väktare och polis, ökad kameraövervakning samt fler aktiviteter för ungdomar som ofta är på platsen.

– Att platsen upplevs som otrygg kan också sammankopplas med den nationella lägesbilden som till stor del präglas av den organiserade brottsligheten, säger Mikaela Martinsson.

Många uppskattar den kiosk- och butiksverksamhet som finns på platsen idag men efterlyser fler verksamheter för att öka rörelsen och flödet av människor, vilket i sin tur kan bidra till en ökad känsla av trygghet. En önskan om att glasväggen på nedre plan ska öppnas upp för resenärer har redan uppfyllts.

– Jag vill tacka alla som deltagit i enkätundersökningen. Era svar bidrar till vårt fortsatta arbete med att göra Strängnäs Resecentrum till en tryggare och mer välkomnande plats. Vi tar alla synpunkter på allvar och kommer att fortsätta arbeta med de förbättringsförslag som framkommit i enkäten, säger Gunilla Malm, näringslivsutvecklare på Strängnäs kommun.

Åtgärder för ett trivsamt och tryggt resecentrum

Strängnäs Resecentrum har under de senaste åren varit en fokuspunkt för kommunens trygghetsskapande arbete. Den första trygghetsenkäten genomfördes 2020 och bekräftade behovet av både miljömässiga och sociala förbättringar för att öka tryggheten på platsen, som kommunen kartlagt.

Efter det har kommunen, i samarbete med flera aktörer, genomfört en rad åtgärder:

 • Fler sittplatser för olika ändamål och ommöblering
 • Fler laddningsmöjligheter för telefon och dator
 • Installation av stämningsbelysning
 • Fler sopkärl för sortering
 • Snabbare hantering av skadegörelse och sanering av klotter
 • Utökad service med fler leverantörer för paketutlämning
 • Större vänthallsyta
 • Förbättrad skyltning inne i byggnaden
 • Upprustning av närliggande ytor i stadsmiljön

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2024