Avstängda vägar vecka 7

Skiffervägen och Tynäsvägen kommer att vara avstängda för genomfart i början av vecka 7.

Skiffervägen är avstängd för genomfart 150 meter från Biskopskvarnsleden från måndag 15 februari kl. 07:00 till onsdag 17 februari kl. 07:00. Trafik från Malmby hänvisas via Elofsbergsvägen, följ skyltning. Anledningen till avstängningen är schaktning för ny elkabel.

Tynäsvägen är avstängd för genomfart måndag 15 februari kl. 07.00 till tisdag 16 februari kl. 16:00. Trafik till Tynäs hänvisas via gång- och cykelbana intill Ringvägen 15 och 17. Det kommer även att vara skyltat med pilar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2021