Tynäsvägen i korsning med Sundbyvägen avstängd 22–26 februari

Trafik ut till Tynäs och Lustigkulle och Åsby hänvisas till gång- och cykelvägen intill Ringvägen 15 och 17. Följ orange pilmarkering.

Detta innebär att:

  • Det kommer även vara begränsad framkomlighet på Sundbyvägen i korsning med Tynäsvägen.
  • Endast ett körfält kommer att vara öppet.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 februari 2021