Eldsundsstråket avstängt för passage tisdag 23 februari

Eldsundsstråket vid 90-graderssvängen mellan Certego och skolans matsal kommer vara avstängd för passage på tisdag 23 februari 08:00–14:00.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2021