VA-arbete på Finningevägen i Strängnäs

Under våren pågår ett vatten- och avloppsarbete på Finningevägen i Strängnäs. Arbetet, som sker mellan Björkvägen och rondellen vid Södertäljevägen, påverkar framkomligheten för trafiken.

Arbetet utmed sträckan utförs etappvis och vartefter arbetet blir klart flyttas avstängningen. Följ skyltningen på plats.

Arbetet är planerat att pågå fram till 30 juni.

Mer information

Det är SEVAB som via sin entreprenör Svevia utför arbetet. Läs mer om arbetet på SEVABs webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2021