• Startsida
  • / Servicemeddelanden
  • / Pågående arbete med vatten- och avloppsledningar Solvägen, Tosterö beräknas vara klart i oktober

Pågående arbete med vatten- och avloppsledningar Solvägen, Tosterö beräknas vara klart i oktober

Det pågår ett arbete med att byta ut vatten- och avloppsledningar Solvägen, Tosterö. Det blir störningar i trafik och framkomlighet till fastigheter under arbetet. Trafiken dirigeras om med vägskyltar och information från entreprenörens personal på plats.

Befintliga VA anslutningar till fastigheter (serviser) som ska anslutas mot de nya ledningarna ligger generellt i fastigheternas infarter. Därför kan man komma att behöva blockera eller stänga av dessa under en eller ett par dagar. Även trafiken på berörda vägar kommer att behöva stängas av för biltrafik etappvis då VA-schaktet upptar en stor del av vägbredden.

Vattenavstängningar

Under arbetet måste vattnet stängas av hos vissa kunder. De som berörs av avstängningen kommer att få information innan det sker.

Arbetet utförs av Svevia AB och beräknas vara klart i oktober 2021.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2021