Begränsad framkomlighet Dammvägen onsdag 26 maj och tisdag 1 juni

Dammvägen kommer få ny beläggning, detta sker under två dagar: onsdag 26 maj och tisdag 1 juni. Begränsad framkomlighet dessa dagar; endast ett öppet körfält som regleras av flaggvakter på plats.

Man kommer på onsdagen 26/5 att fräsa bort den gamla beläggningen. För att sedan på tisdag 1/6 lägga ut ny beläggning.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2021