Begränsad framkomlighet Frejastråket Anunds väg till och med augusti

Den 14 mars påbörjas markarbete på Frejastråket på Anunds väg i Strängnäs och beräknas vara klart i augusti 2022. Väg, gång- och cykelbana kommer byggas om och breddas. Det blir också arbete med VA. Det är begränsad framkomlighet under perioden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2022