Begränsad framkomlighet på Stallarholmsbron

Från oktober 2022 fram till mars 2023 kommer Trafikverket reparera den öppningsbara Stallarholmsbron. Reparationsarbetet kommer att påverka både båt- och biltrafiken.

Under tiden bron repareras kommer ett körfält stängas av. Trafiken kommer släppas fram växelvis vilket innebär att framkomligheten för biltrafiken blir begränsad.

Fotgängare och cyklister kommer att kunna ta sig över bron via den tillfälliga gångbro som monteras på brons östra sida.

Stallarholmsbron stängd för båttrafik

Medan reparationsarbetet pågår kommer bron vara stängd för båttrafik. Det kommer inte heller vara möjligt att passera med lägre båtar under bron, eftersom det kommer finnas byggställningar som förhindrar passagen.

Mer information

Reparationsarbetet påbörjas den 3 oktober. Mer information hittar du på trafikverket.se/stallarholmsbron.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2022