Begränsad framkomlighet på Larslunda

Grävningsarbete kommer påverka framkomligheten på Larslunda under hösten. Både nya och befintliga byggnader ska få ett nytt system för vatten och avlopp.

Larslunda sport- och fritidscenter växer och just nu pågår arbetet med en ny infrastruktur i området. Alla byggnader i området ska få ett nytt system för vatten och avlopp. Arbetet kommer påverka framkomligheten och parkeringsmöjligheter i området.

Gång- och cykelvägar kommer i stort sett se ut som vanligt. Vid behov kommer de periodvis att skyltas om på ett säkert sätt. Följ skyltar och rör dig försiktigt i området.

Arbetet kommer pågå under hösten och delas upp i olika etapper

Etapp 1 – vecka 36–39 (tiderna är ungefärliga)

Vägen utanför Padelarena stängs av fram till gymnastikhallens parkering.

Besökare till området kan köra in via rondellen och parkera på den nya parkeringen på gamla golfrangen. Alternativt använda den tillfälliga infarten vid Friskis och svettis och parkera på den gamla parkeringen.

Etapp 2 – vecka 39–42 (tiderna är ungefärliga)

Vägen stängs av utanför gymnastikhallen.

Besökare till området kan köra in via rondellen och parkera på den nya parkeringen på gamla golfrangen. Alternativt använda den tillfälliga infarten vid Friskis och svettis och parkera på den gamla parkeringen utanför Friskis och svettis.

Det kommer finnas färre parkeringar tillgängliga än vanligt på den gamla parkeringen under denna period.

Etapp 3 – vecka 43–46 (tiderna är ungefärliga)

Vägen stängs av längs med Friskis och svettis och bort mot platsen för den nya simhallen.

I denna byggetapp kommer det inte vara möjligt att använda den tillfälliga infarten längre. All infart till området sker via rondellen.

Det kommer fungera att parkera både på den gamla parkeringen och på den nya parkeringen på den gamla golfrangen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2023