Information om den tillfälliga busshållplatsen vid Finningeskolan

Parkering på busshållplatser, tillfälliga eller ordinarie, är inte tillåtet.

På grund av byggnation längs med Tryffelstråket har busshållplatsen flyttats till Brunnsvägen i höjd med Finningeskolan. Var uppmärksam på skyltning.

Det är inte tillåtet att parkera eller stanna på busshållplatser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2024