Adresser och namnsättning

Gyllenhjelmsgatan

Alla bostadsbyggnader eller byggnader där omfattande verksamhet bedrivs ska ha en unik adress, så kallad belägenhetsadress.

Kommunal namngivning omfattar namn på:

  • gator, vägar, parker och torg
  • kvarter
  • kommundelar
  • byggnader och anläggningar

Namnberedning

Namnberedningen är det tjänstemannaorgan som bereder förslag till ny namngivning och ändring i befintlig namngivning. Beredningens ledamöter representeras av kulturkontoret, planenheten, byggenheten och GIS-enheten.

Politiskt beslut

Efter tjänstemannaberedningen behandlar och beslutar kulturnämnden om namngivningsärendet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2023