Boendemiljö

Fia med knuff-spel på Thomasgården

De flesta människor tillbringar numera mycket tid inomhus. För att trivas och må bra i sin bostad är det viktigt med ett gott inomhusklimat.

En av de viktigaste faktorerna för hur vi mår är inomhusmiljön i våra bostäder. Faktorer som påverkar inomhusklimatet är temperatur och drag, fukt och mögel, lukt, ventilation, radon och magnetfält. Ibland kan störande lukter, till exempel cigarettrök, matos och avgaser tränga sig in i bostaden och påverka inomhusklimatet. 

Information om buller och luftkvalitet

Information om fukt och mögel

Information om störande lukt

Vart kan jag vända mig?

Har du problem med din inomhusmiljö ska du först kontrollera vad du kan göra själv för att förbättra förhållandet. I andra hand ska du kontakta din fastighetsägare eller den som orsakar störningen. Får du inte hjälp kan du lämna in en anmälan till miljöenheten.

Kontakta alltid din hyresvärd eller fastighetsägare om du har problem i din bostad. Får ni inte gehör för era problem kan ni ta kontakt med miljöenheten genom att fylla i blanketten Klagomålsanmälan - bostad , 262 kB..

Folkhälsomyndighetens allmänna råd rekommenderar en bostadstemperatur på mellan 18-28 grader i luften och minst 15 grader invid golvet.

Hyresvärden/fastighetsägaren är skyldig att se till så att bostaden hålls fri från skadedjur. Hyresvärden har i de allra flesta fallen avtal med någon saneringsfirma som ni kan kontakta eller beställa sanering ifrån.

Du bör alltid ta kontakt med kattens ägare för att framföra ditt problem och se om ni kan komma fram till en lösning. På byggvaruhus och liknande finns olika hjälpmedel för att hålla katterna borta från rabatten eller fastigheten. Katter ska hållas under uppsikt med hänsyn till deras natur. Katter är numera länsstyrelsens ansvar ur djurskyddssynpunkt, det vill säga om de far illa av ägarens behandling eller om de orsakar olägenheter av betydelse för människors hälsa genom till exempel alltför stort antal i en bostad i extrema fall. Klagomål i övrigt på katter hanteras inte av miljöenheten. Efter en dom i Miljödomstolen (Stockholms Tingsrätt 2001-12-20 Mål nr M 398-00) har fastslagits att miljöbalken gör det omöjligt för myndigheter att ingripa vid lösspringande tamkatter, det viss säga det anses ej som olägenhet av betydelse. Så länge kattägaren inte missköter sina katter så hanterar inte miljöenheten ärendet. Den klagande får själv tala med ägaren till katten.

Vilda djur är inte miljöenhetens område. Det finns inget lagstöd för miljöenheten att hantera klagomål på till exempel älgar, rådjur, harar, skabbrävar, måsar, grävlingar, kanadagäss eller förvildade tamkatter. Besväras du till exempel av duvor på balkongen, är det fastighetsägaren som ansvarar för åtgärder. Förvildade katter som är ägarlösa räknas som hittegods och det är polisens angelägenhet. Om vilda djur uppträder aggressivt inom tätbebyggt område, ska polisen kontaktas. I övrigt se under rubriken djur. Var uppmärksam på att vissa vilda djur kan vara fridlysta, till exempel alla ormar, fladdermöss, groddjur och myrstackar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2024