Tomtkön

I Strängnäs kommun är det mark- och exploateringsenheten som ansvarar för den kommunala tomtkön och försäljning av de kommunala småhustomterna. När tomter är klara för försäljning erbjuds de till personer i tomtkön.

Du har möjlighet att lämna en intresseanmälan på de tomter du är intresserad av. Principen är att den som stått längst i kön får välja tomt först. Eventuella kvarvarande tomter säljs sedan via mäklare och dessa kan då köpas av dig som inte står i tomtkön. Köparen bör alltid kontakta mark- och exploateringsenheten för att få information om vad som gäller för en viss tomt.

Avgift

Avgiften för att stå i den kommunala tomtkön är 400 kronor per år.

Anmälan till tomtkön

Gör din anmälan digitalt eller via pappersblankett.

Skicka blanketten till: Strängnäs kommun, Mark- och exploatering, 645 80 Strängnäs.

Ändrade uppgifter

Det är ditt ansvar att se till att dina personuppgifter är uppdaterade i tomtkön. Om kommunen inte har ditt rätta namn och din rätta adress är risken stor att tomterbjudanden och annan information inte når fram.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2020