Praktisk information när du köper tomt

Detta är något av det du måste känna till när du köper tomt och bygger hus i Strängnäs kommun.

Vi har en tomtkö där principen är att den som stått längst i kön får välja tomt först.

När kommunen har nya tomter till försäljning ges information på hemsidan och i utskick till alla de sökande i tomtkön. Du anmäler ditt intresse för en eller flera av tomterna och du blir kontaktad om du tilldelats en tomt. När köpeavtal är skrivet och du erlagt full köpeskilling är du ägare till tomten. Registrering av lagfart ska du göra på Lantmäteriet.

Ska du ta banklån för att finansiera köpet av din tomt tillkommer en sk pantbrevskostnad som är 2% på lånebeloppet. Det är även viktigt att räkna med kostnaden för att bygga det hus du vill ha på din tomt samt de driftskostnader som tillkommer till ditt boende.

Kommunen vill att du har byggt ditt hus inom X antal år efter att du blivit ägare till tomten. I annat fall kan det bli aktuellt att ta ut en extra avgift om denna byggnadsskyldighet inte uppfylls, detta kommer att stå skrivet i det avtal som upprättas vid köpet av tomten.

Anslutningsavgifter och andra kostnader

Utöver kostnaden för tomten tillkommer bland annat anslutningsavgifter för V/A, el, eventuellt tele/bredband samt kostnader för nybyggnadskarta, bygglov och lagfart.

Lagfart

Ansökan om lagfart gör du hos Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet inom tre månader efter köpet. Stämpelskatt och expeditionskostnad uppgår för privatperson till 1,5 procent av tomtpriset.
Lagfartsansökan: lantmateriet.se
Lantmäteriet, telefon: 077-163 63 63

Bygglov

Kontakta bygglovsenheten på Samhällsbyggnadskontoret angående den typ av hus du får uppföra samt vilken placering som är tillåten.
Kontakta Strängnäs kommuns växel (se nedan) eller första lediga handläggare 0152-292 62.
Information om bygglov

Nybyggnadskartor

GIS-enheten på Samhällsbyggnadskontoret tillhandahåller nybyggnadskartor.
Strängnäs kommuns växeltelefon, se nedan.
Information om kartor

Elnät, fjärrvärme, stadsnät

Sevab Strängnäs Energi
Telefon: 0152-460 50
Hemsida: sevab.com

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2020