Så ofta ska det sotas

Föreskrifter om sotningsfrister i Strängnäs kommun. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta sotning (rengöring) enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall utföras.

Tabell: Sotningsfrister

Sotningsfrister

Gånger/år

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor där eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja

Eldstad av konventionell konstruktion

4

Eldstaden har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.

2

Eldstaden är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle

2

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från brandskyddssynpunkt, motsvarande bränsle.

Eldstaden har en märkeffekt som överstiger 60 kW

2

Eldstaden har en märkeffekt som uppgår till högst 60 KW

1

Eldstaden ingår i en anläggning som är miljögodkänd eller försedd med pulsationsbrännare

1gång/2år

Värmecentral

Pannan, oavsett bränsleslag, ingår i en värmecentral vars skorsten inte till någon del gränsar till andra utrymmen än sådana som ingår i värmecentralen och denna står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare

1gång/4år

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar i större omfattning än för enskilt hushålls behov.

Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle

6

Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle

3

Lokaleldstäder, köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för enskilt hushålls behov

Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning

1

Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning

1gång/3år

Eldstaden är belägen i ett fritidshus

1gång/3år

Imkanaler

Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än

för enskilt hushålls behov

3

Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat, eller motsvarande verksamhet, i större omfattning än för enskilt hushålls behov.

1

Övrigt

Har eldning (eller vad gäller imkanaler; matlagning) inte skett efter senaste sotningen behöver ny sotning inte göras. Vid bestämmande av nästa sotningstillfälle skall dock sotning anses vara gjord enligt gällande sotningsfrister

En eldstad och en rökkanal som inte använts under tre år skall brandskyddskontrolleras innan den tas i bruk.

När så är betingat, av brandskyddsmässiga skäl, kan teknik- och fritidsnämnden besluta om ändring av sotningsfristen i enskilda fall.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2024