Bygga fibernät

Strängnäs kommun välkomnar alla aktörer som vill bygga fiberinfrastruktur. För att få anlägga fiber i kommunens mark behöver du några tillstånd.

Markavtal med kommunen

Först behöver du ett markavtal så att ni tryggt kan ha ledningarna på kommunal mark. Det ger rätt att använda moderna och kostnadseffektiva schaktmetoder, vi vill förstås att investeringarna ska bidra med fiber till så många som möjligt. Om du inte redan har markavtal kan du kontakta kommunens markförvaltare så ordnar hon det.

Kontakt: Markförvaltare på Mark- och exploatering
Telefon: 0152-291 00
E-post: kontaktcenter@strangnas.se.

Våra schakttillstånd och anvisningar

Fiberutbyggnad innebär alltid en viss olägenhet för boende och trafikanter men om du följer våra schaktanvisningar säkerställer vi tillsammans att besvären för allmänheten minimeras. Tänk på att du som ledningsägare måste söka schakttillstånd senast 10 arbetsdagar innan du ska sätta igång arbetet.

Kontakt: Johannes Swensson, schaktansvarig, tel. 0152-296 80, e-post johannes.swensson@strangnas.se

Bygga eget fibernät

I områden på landsbygden där när ingen av marknadens aktörer är intresserade byggs ibland fibernäten av sammanslutningar på landsbygden som ideellt bygger egna nät. Är du nyfiken på hur det kan gå till kan du vända dig till Byanätsforum. När du anlägger fiberledningar ska du tänka på att följa instruktionerna för Robust Fiber och att alltid anmäla dina ledningar till Ledningskollen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2023