Ditt bredband

Vill du veta om du har, eller kan få, fiber till din fastighet, eller om det finns möjlighet att få det ska du kontakta något av bolagen som etablerar fiberinfrastrukturen. De största aktörerna i Strängnäs är Fibra (SEVAB Nät AB) och Telia (Zitius och Skanova) men det finns även andra bolag.

Bredbandskartan från Post- & telestyrelsens (PTS) kan vara till hjälp för att ta reda på vilka aktörer som har fibernät i ditt område, eller i närheten. Kartan visar också olika bredbandsprojekt. Det finns även två kartor som hjälper dig att hitta nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats.

Om du har svårt att hitta svaret kan du kontakta oss så hjälper vi dig. Bor du i ett område som helt saknar fiber och du vill veta om utbyggnadsplanerna - ofta vet vi vad som är på gång.

Fibererbjudandet

Erbjudande om att köpa fiber till din bostad kan komma från olika typer av leverantörer, vissa är stora och nationella, andra är små och lokala. Det är en fri och avreglerad marknad och det är upp till dig att välja vem du tycker har bäst erbjudande för dig. Om du känner dig osäker på om du verkligen behöver fiber kan Post & Telestyrelsens information om Nyttan med bredband vara till hjälp.

Att du får ett erbjudande om att köpa fiber betyder dock inte alltid att leverantören verkligen har beslutat att bygga fibernät i ditt område, ibland inväntar de att tillräckligt många ska visa intresse. Beställningskontrakten kan vara lite snåriga och det kan därför vara bra att läsa det finstilta. Konsumentverket är engagerade i fiberfrågan och har bland annat publicerat en vägledning där de ger sin syn på bland annat leveranstid, besked om leverans, dröjsmål och avbeställning av fiber till konsumenters hus.

Du kan också vända dig till Telekområdgivarna som ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband samt fiberanslutningar. På deras hemsida kan du läsa om vad som är bra att tänka på inför ett eventuellt avtal om fiberanslutning.

Känner du vill prata med någon lokalt här i kommunen så rekommenderar vi att du i första hand vänder dig till vår konsumentvägledare konsument@strangnas.se

Fiber på landsbygden

Utanför tätorterna byggs fiber till stor del med bidrag från Jordbruksverket - via Länsstyrelsen. Fiberprojekt på både Selaön och Vansö/Fogdö har erhållit bidrag som har möjliggjort fiberutbyggnad av Telia (Zitius) i en omfattning som annars inte hade varit möjlig.

Det finns mycket kvar att bygga ut och vår förhoppning är att nya sådana fiberutbyggnadsprojekt kan startas upp i år. Om du är markägare, styrelsemedlem i vägföreningen eller på annat sätt har inflytande över frågor i din hembygd efterfrågar Strängnäs kommun ditt engagemang. Kanske ett möte lokalt i ditt område kan vara ett nästa steg mot bättre bredband, vi kommer gärna ut och berättar hur man kan arbeta med fiberfrågan.

Om du är intresserad av att bidra till fiber på din landsbygd, kontakta kommunens landsbygdsutvecklare Gunilla Malm på tel. 0152-291 60.

Nedläggning av bredband via kopparnätet (ADSL)

Det gamla teleledningarna i koppar börjar nå slutet på sin livslängd och avvecklas successivt i hela landet, framförallt på landsbygden. Strängnäs kommun har hittills varit förskonade från detta men under år 2019 kommer avvecklingen att påbörjas även här. I första fasen är det stationerna i Byringe och Marietorp som avvecklas och det berör över hundra hushåll. Nedläggningen av stationer kommer fortsätta till hela det gamla kopparnätet är avvecklat men vi vet inte i vilken takt.

Mer information finns på Skanovas webbplats.

För dig som inte har möjlighet att välja fiber har Telia en speciell ersättningslösning. Den kan bara tecknas av dig som drabbas av att den fasta tjänsten stängs ner. Läs mer om ersättningen på Telias webbplats.

Mobilt bredband

Det mobila bredbandet kan vara minst lika viktigt som det fasta, i synnerhet i områden där fiber ännu saknas. I synnerhet på landsbygden kan kvalitetsskillnaderna mellan mobiloperatörernas vara stor, beroende på plats. När man väljer operatör för sitt mobila bredband kan det vara värt besväret att först titta på kartan från Täckningskollen som baseras på de faktiska mätningar som Strängnäs kommun gör med hjälp av speciell mätutrustning i våra renhållningsfordon. Ett bra komplement till detta är kartan från Bredbandskollen. Strängnäs kommun för en kontinuerlig dialog med mobiloperatörerna i syfte att påtala brister i täckning och hastighet, allt för att kunna leverera bästa möjliga bredbandslösningar till sina invånare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2019
Bygga, bo och miljö