Ditt bredband

Vill du veta om du har, eller kan få, fiber till din fastighet, eller om det finns möjlighet att få det ska du kontakta något av bolagen som etablerar fiberinfrastrukturen.

De största aktörerna i Strängnäs är Fibra (SEVAB Nät AB) och Telia (Zitius och Skanova) och Open Infra (tidigare Stadsnätsbolaget). 

Bredbandskartan från Post- & telestyrelsens (PTS) kan vara till hjälp för att ta reda på vilka aktörer som har fibernät i ditt område, eller i närheten. Kartan visar också olika bredbandsprojekt. Det finns även två kartor som hjälper dig att hitta nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats.

Erbjudande om fiber

Erbjudande om att köpa fiber till din bostad kan komma från olika typer av leverantörer, vissa är stora och nationella, andra är små och lokala. Det är en fri och avreglerad marknad och det är upp till dig att välja vem du tycker har bäst erbjudande för dig.

Att du får ett erbjudande om att köpa fiber betyder dock inte alltid att leverantören verkligen har beslutat att bygga fibernät i ditt område, ibland inväntar de att tillräckligt många ska visa intresse. Beställningskontrakten kan vara lite snåriga och det kan därför vara bra att läsa det finstilta. Konsumentverket är engagerade i fiberfrågan och har bland annat publicerat en vägledning där de ger sin syn på bland annat leveranstid, besked om leverans, dröjsmål och avbeställning av fiber till konsumenters hus.

Du kan också vända dig till Telekområdgivarna som ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband samt fiberanslutningar. På deras webbplats kan du läsa om vad som är bra att tänka på inför ett eventuellt avtal om fiberanslutning.

Bra bredband på landsbygden

Utanför tätorterna byggs fiber till stor del med bidrag från Jordbruksverket - via Länsstyrelsen. Fiberprojekt på både Selaön och Vansö/Fogdö har erhållit bidrag som har möjliggjort fiberutbyggnad av Telia (Zitius) i en omfattning som annars inte hade varit möjlig. Open Infra och Fibra har utan bidrag genomfört flera mindre fiberprojekt på vår landsbygd. Telia erbjuder fast bredbandsanslutningar med en trådlös teknik (4G/5G) som kan vara ett möjligt alternativ till fiber.

Det finns mycket kvar att bygga ut och vår förhoppning är att nya sådana bredbandsprojekt kan startas upp i år. Om du är markägare, styrelsemedlem i vägföreningen eller på annat sätt har inflytande över frågor i din hembygd efterfrågar Strängnäs kommun ditt engagemang. Kanske ett möte lokalt i ditt område kan vara ett nästa steg mot bättre bredband, vi kommer gärna ut och berättar hur man kan arbeta med fiberfrågan.

Om du är intresserad av att bidra till fiber på din landsbygd, kontakta kommunens landsbygdsutvecklare Gunilla Malm på telefon 0152-291 60.

Nedläggning av bredband via kopparnätet (ADSL)

Det gamla teleledningarna i koppar börjar nå slutet på sin livslängd och avvecklas successivt i hela landet, framförallt på landsbygden. Nedläggningen av stationer kommer fortsätta tills hela det gamla kopparnätet är avvecklat, senast 2026 enligt Telia.

Läs mer på sidan Avveckling av kopparnätet.

För dig som inte har möjlighet att välja fiber har Telia en speciell ersättningslösning. Den kan bara tecknas av dig som drabbas av att den fasta tjänsten stängs ner. Läs mer om ersättningen på Telias webbplats.

Mobilt bredband

Det mobila bredbandet kan vara minst lika viktigt som det fasta, i synnerhet i områden där fiber ännu saknas. I synnerhet på landsbygden kan kvalitetsskillnaderna mellan mobiloperatörernas vara stor, beroende på plats.

Skaffa koll på täckningen

När du väljer operatör för sitt mobila bredband kan det vara värt besväret att först titta på kartan från Bredbandskollen.

Strängnäs kommun för en kontinuerlig dialog med mobiloperatörerna i syfte att påtala brister i täckning och hastighet, allt för att kunna leverera bästa möjliga bredbandslösningar till sina invånare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2024