Luften utomhus

Få platser på jorden, om några, är helt fria från luftföroreningar. I staden är det i huvudsak buss- och bilavgaser som orsakar höga halter.

Gator med mycket trafik och där det är höga byggnader på bägge sidor är de platser där halterna blir som högst. I Strängnäs har vi ganska måttliga halter av luftföroreningar. Det beror bland annat på att vi saknar stora trafikleder genom centrala staden.

Kontrollen av föroreningshalter genomförs i samverkan med hela länet och kan bestå av både mätningar och modellberäkningar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2021