Vedeldning

Eldning med ved har fördelen att det är en lättillgänglig, förnyelsebar och koldioxidneutral uppvärmningsmetod. Men vedeldning sker inte alltid utan problem utan kan orsaka störningar för dina grannar.

Utsläppen från småskalig vedeldning drabbar främst astmatiker och personer med luftrörsbesvär.

Eldning bör ske med rätt metod

Det du bör tänka på är:

  • Innan du installerar en ny anläggning (Eldstad/skorsten för vedeldning) ska du göra en bygganmälan till kommunens byggsektion.
  • För värmepannor: välj en miljögodkänd panna med ackumulatortank. Se till så att en VVS-installatör installerar din anläggning.
  • Använd bara torr ved! Veden bör ha torkats under tak i minst 1 år, och därefter lagrats inomhus några veckor innan den används.
  • Se till att förbränningen kommer igång snabbt.
  • Se till att lufttillförseln är tillräcklig. Undvik pyreldning.
  • Ta hänsyn till dina grannar. Vissa människor, till exempel astmatiker kan vara extra känsliga.
  • Kontrollera att röken är genomskinlig eller svagt vit. Om röken är gråaktig eller gul tyder det på dålig förbränning.

Besväras du av rök från grannens eldning ska du i första hand prata med din granne. I andra hand kan du göra en anmälan till miljöenheten via blanketten Anmäl klagomål i bostad.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2024