Så mäter du radon hemma

Radondosa

Den vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluften är att använda så kallade spårfilmsdosor. Om du bor i villa får du själv betala och utföra mätningen, i flerbostadshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att radonmätningar görs.

Ju längre tid du mäter, desto noggrannare blir mätningen. Radonhalten varierar, både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar. Ventilationen ska vara öppen under mätningen

Mätningen ska helst utföras under eldningssäsongen (1:a oktober – 30:e april) för att vara tillförlitlig och mättiden ska pågå minst två månader. De gränsvärden och riktvärden vi har i Sverige anges som ett årligt medelvärde.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2018