Arkiv och arkivritningar

Här finns information om hur man beställer ritningar från bygglov- och ritningsarkivet.

Att ta fram ritningar eller bygglovsdokument kräver flera sökningar och förberedelser. Därför vill vi att ni bokar in ert besök i förväg. Skicka gärna in dina önskemål och uppgifter till byggenheten med e-post genom att fylla i denna blankett , 121 kB. och skicka den till bygglov@strangnas.se

Har du önskemål om ritningar eller andra bygglovsdokument som avser tidigare år än 1973 är materialet mycket begränsat på grund av sammanslagning av kommundelar.

Arkivet med ritningar och bygglovsdokument är tyvärr mycket begränsat gällande exempelvis vatten- och avloppsritningar, konstruktionsritningar och ventilationsritningar.

En del uppgifter om äldre fastigheter kan finnas på biblioteket i Strängnäs, Multeum och på hembygdsmuseerna i Åkers styckebruk, Mariefred och Stallarholmen.

Vilka ritningar och uppgifter du behöver för er ansökan/anmälan vid tillbyggnad, ombyggnad eller nybyggnad och rivning hittar du på sidan för Bygglovsprocessen.

Taxa för kopior från microfilm och kopiering samt tryck

Ingen avgift tas ut när det önskade materialet kan levereras till dig via e-post.

Beloppen anges i kronor, priset är exklusive moms.

Strängnäs kommun följer avgiftsförordningens (SFS 1992:191) taxa för uttag av avgifter vid kopiering och utskrift av allmänna handlingar. Avgift tas dock, enligt huvudregeln, inte ut vid begäran som omfattar färre än 35 kopior/utskrifter.

Om en beställning omfattar 35 sidor eller fler, ska avgift enligt avgiftsförordningen tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter. En fast avgift (för närvarande 50 kr) tas ut för de första 10 kopiorna och en tilläggsavgift per kopia (för närvarande 2 kr per kopia) tas ut för ytterligare kopior (dvs. för närvarande 100 kr för 35 kopior).

Avgiften enligt avgiftsförordningen tas för närvarande ut med samma belopp per utskrift/kopia, oavsett storlek på pappersark.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2023