Arkiv och ritningar

Här finns information om hur man beställer ritningar från bygglov- och ritningsarkivet.

Att ta fram ritningar eller bygglovsdokument kräver flera sökningar och förberedelser. Därför vill vi att ni bokar in ert besök i förväg. Skicka gärna in dina önskemål och uppgifter till byggenheten med e-post genom att fylla i denna blankett , 101 kB. och skicka den till bygglov@strangnas.se

Har du önskemål om ritningar eller andra bygglovsdokument som avser tidigare år än 1973 är materialet mycket begränsat på grund av sammanslagning av kommundelar.

Arkivet med ritningar och bygglovsdokument är tyvärr mycket begränsat gällande exempelvis vatten- och avloppsritningar, konstruktionsritningar och ventilationsritningar.

En del uppgifter om äldre fastigheter kan finnas på biblioteket i Strängnäs, Multeum och på hembygdsmuseerna i Åkers styckebruk, Mariefred och Stallarholmen.

År 2013 påbörjades en omarbetning av ritnings- och bygglovsarkivet. Målet är att alla dokument i arkivet ska vara digitalt sökbara för att underlätta återsökbarheten. Denna digitalisering kommer att pågå under flera år. 

Vilka ritningar och uppgifter du behöver för er ansökan/anmälan vid tillbyggnad, ombyggnad eller nybyggnad och rivning hittar du på sidan för Bygglovsprocessen.

Taxa för kopior från microfilm och kopiering samt tryck

Ingen avgift tas ut när det önskade materialet kan levereras till dig via e-post.

Beloppen anges i kronor, priset är exklusive moms.

Kopior från microfilm

Skriv tabellbeskrivning här

A4

A3

A2

A1

60:-

60:-

110:-

110:-


Ligger ritningarna fortfarande i vårt närarkiv kan papperskopior fås mot en kostnad av:

Kopiering och tryckning i svartvitt

Skriv tabellbeskrivning här

Format

Antal

Pris

A4

samtliga exemplar

0,40 kronor/styck

A3

samtliga exemplar

0,80 kronor/styck

Färgkopior

Skriv tabellbeskrivning här

Format

Antal

Pris

A4

1-50 stycken

4 kronor/styck

A4

51-100 stycken

3 kronor/styck

A4

fler än 100 stycken

2 kronor/styck

A3

1-50 stycken

8 kronor/styck

A3

51-100 stycken

6 kronor/styck

A3

fler än 100 stycken

2 kronor/styck

Kontakt

 • Byggenheten

  Via Kontaktcenter:

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  kontaktcenter@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via Kontaktcenter på telefonnummer 0152-29100.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2019