Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen kan upplevas invecklad och svår. Här beskriver vi steg för steg vad som händer när du söker ett bygglov hos kommunen.

Bygglovsprocessen steg för steg

För att få börja bygga krävs ett beslut och ett startbesked. För att sedan få nyttja byggnaden eller åtgärden krävs ett slutbesked.

Här kan du läsa steg för steg vad som händer under lovprocessen, vilket ansvar som ligger på dig som sökande samt hur vi på kommunen jobbar med ditt ärende.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2023