Djurhållning inom område med detaljplan

Vill du ha höns, häst, ankor, får eller andra lantbruksdjur i planlagt område måste du söka tillstånd. Kommunen ansvarar för miljö- och hälsofrågor runt djur och djurhållning, som lukt, buller och andra problem.

Det är kommunens miljöenhet som beslutar om tillstånd för viss djurhållning så som nötkreatur, häst, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur och också ormar. För prövning av ansökan tar kommunen ut en avgift fastställd av kommunfullmäktige.

Enligt Strängnäs kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs tillstånd för att hålla nedan djur inom områden med detaljplan.

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
  3. giftorm

Undantag

  • Inget tillstånd krävs för hållande av fyra (4) eller färre hönor inom område med detaljplan.
  • Tupp kräver alltid tillstånd inom område med detaljplan enligt dessa bestämmelser.
  • Tänk på att djurhållningen alltid ska göras på ett sådant sätt som inte medför störningar till människor och miljön.

Genom att kontrollera förutsättningarna för djurhållningen innan djuren flyttar in kan olägenheter för omgivningen förebyggas. Flugor, lukt och allergirisk gör att det i många fall är helt olämpligt att hålla djuren inom tätbebyggt område.

Registrera dina djur hos Jordbruksverket

Du som vill ha fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap ska registrera din anläggning hos Jordbruksverket innan du tar djur dit, oavsett hur många djur du har eller vad som är syftet med djurhållningen. Kravet gäller alltså även dig som har hobbyhöns.

Du kan läsa mer om registreringen på Jordbruksverkets hemsida


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2024