Skyddsjakt

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

I jaktlagstiftningen ges möjlighet till så kallad skyddsjakt som kan tillgripas om vilda djur riskerar att ge upphov till skador på allmän hälsa och säkerhet (exempelvis sprida smitta), omfattande skador på grödor eller boskap, eller andra skäl av ”överskuggande allmänintresse”. Det olika myndigheter som ger tillstånd till skyddsjakt beroende på vilket djur det är. Naturvårdsverket är tillståndsgivare när det gäller de stora rovdjuren och i annat fall är det länsstyrelsen.

I andra fall behövs inget sådant särskilt tillstånd, dessa fall uppräknas i jaktförordningens bilaga 4. Djur som kan vara aktuella för skyddsjakt är exempelvis grävling, vildsvin, kaja och kanadagås.

Det är polisen som har tillsyn över hur jakt bedrivs samt lämnar tillstånd till att lossa skott inom tätbebyggt/detaljplanerat område.

Kommunens skyddsjägare

De kommunala skyddsjägarna är i första hand en funktion för att hantera vilt på kommunens egen mark som inte är utarrenderad för jakt. Exempel är inom tätorterna, där uppdragen kan gälla allt ifrån skyddsjakt på fågel till eftersök av skadat vilt.

Stöd till privatpersoner

Att hjälpa privatpersoner med problem kopplade till vilda djur ingår inte inom ramen för kommunens skyddsjägares uppdrag. Däremot kan man som privatperson kontakta skyddsjägarna för att, i mån av tid, få hjälp av dem. Kommunjägaren har rätt till ersättning för utfört uppdrag från den privata uppdragsgivaren enligt följande:

  • Småvilt, såsom hare, gås, svan eller liknande 300 kronor
  • Rådjur, grävling eller liknande 500 kronor
  • Vildsvin, hjort, älg eller liknande 900 kronor

Kontakt

Kommunens Kontaktcenter kontaktas på dagtid måndag-torsdag kl. 08.00–16.30, fredag kl. 08.00-16.00.
Övrig tid, nätter och helger kontaktas polisen på jourtelefon 0152-114 14.

Mer information

Önskar du mer information om kommunens skyddsjaktsfunktion, vänligen kontakta teknik- och servicekontoret.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2024