Energiplan

Kommunen har under åren 2011-2014 arbetat aktivt med energieffektivisering i sina egna verksamheter och i samarbete med Strängnäs Fastighetsbolag.

Arbetet har förstärkt det lokala klimatarbetet och minskat kostnader. Fokus har varit på egna transporter och fastigheter samt utbildning av personal.

Energiutredningar

Med stödet från Energimyndigheten har energiutredningar gjorts i kommunens storkök, tre idrottsanläggningar, sju skolor samt ett äldreboende. Som resultat har energianvändningen för el och uppvärmning i kommunens lokaler minskat med 20 procent från år 2009.

Energihjältar i förskolan

För att lyfta frågan om energi har cirka 100 pedagoger i kommunens förskolor utbildats genom projektet "Energihjältarna". Projektet gav pedagoger fler verktyg att via olika experiment ta upp frågan om energi och klimat med små barn.

Förnybar energi

Idag står kommunen inför diskussioner om förnybar energi, om det i fortsättningen ska till exempel göras satsningar på solenergi i kommunala verksamheter.

Klimat och energiplan

Arbete med att ta fram en ny klimat- och energiplan pågår. De långsiktiga målen i kommunens befintliga Klimat- och energiplan 2011-2014 sträcker sig till 2020.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2018