Gränsvisning

Du som fastighetsägare är ansvarig för markeringarna som anger din fastighets utbredning. Ibland kan dessa, av olika anledningar, försvinna eller vara övertäckta. Då kan du beställa en gränsvisning av oss på GIS-enheten.

När vi utför en gränsvisning tar vi reda på fastighetens koordinater, och markera dessa i fält.

När Lantmäteriet förrättar nya fastigheter används koordinatsystem som man lätt kan sätta ut med hjälp av GNSS-teknik (GPS). Men gäller det äldre förrättningar, med äldre koordinatsystem eller kanske till och med lokala system, krävs en del arkivarbete samt att vi åker ut till platsen för att leta upp befintliga markeringar och kunna beräkna där det saknas.

Detta är olika faktorer som kommer påverka hur mycket tid det krävs av oss för att kunna göra kvalificerade gränsvisningar.

Observera att vi på kommunen (eller andra entreprenörer) endast får markera gränser med träkäppar, sprayfärg eller liknande.

Om det är nya gränsrör du vill ha utsatta får endast Lantmäteriet göra detta, och du måste då vända dig direkt till dem.

Nedan hittar du mer information om hur du själv kan leta gränsmarkeringar och hur du går tillväga för att beställa en gränsvisning av oss.

Till varje fastighet finns en eller flera förrättningsakter. I dessa finns ofta en förrättningskarta, eller en koordinatlista, där det står angivet hur fastigheten är markerad i fält.

Ofta är gränsmarkeringarna utmärkta som Rör i mark (rm) eller Rör i sten (rs), men det finns många andra, tex Spik i asfalt, Råsten, Hushörn, Dubb i berg, Träpåle, osv.

På dessa kartor kan det även finnas måttangivelser på fastighetens sidor, och om du hittar en eller ett par befintliga gränsmarkeringar finns chansen att det går att mäta sig fram till de som är dolda eller bortglömda.

Titta i din förrättningsakt för att se förhållandena på din tomt. Den kan man hitta hos Lantmäteriet.se där tjänsten heter ”Min Fastighet”.

https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/min-fastighet/

Bilderna visar några typer av gränsmarkeringar som man själv kan hålla utkik efter:

Rör i mark

Spik i asfalt

Ibland kan vi inte slå ner käppar vid en gränsvisning och då markerar vi med sprayfärg på ytan. Det är endast Lantmäteriet som får slå ner nya rör.

Markering på asfalt

Så här ska det inte se ut! Ett gränsrör som minst sagt har osäkert läge. Det är du som är fastighetsägare som ansvarar för dina fastighetsmarkeringar och att de är intakta.

Rör i sten

För gränsvisningar följer vi en timtaxa. Räkna med ca 1-3 timmar i normalfall (aldrig under en timme).

Taxan för 2024 är 1218 kronor/timme + moms.

(Vid större arbeten, tex framtagning av grundkartor, debiterar vi på andra överenskomna sätt.)

Vi klarar oss själva, men vill du vara med under fältarbetet går det bra för oss. Då kommer vi enkelt överens om en tidpunkt. Det underlättar alltid för oss om du visar var befintliga gränsmarkeringar finns.

Maila din beställning till: kartor@strangnas.se

Dessa uppgifter önskar vi att du skickar med i beställningen:

  • Namn
  • Ange vilken eller vilka fastigheter det gäller med Fastighetsbeteckningen.
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer så att vi kan nå dig.
  • Glöm inte eventuella kodlås till vägbommar.

Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss via mejl på kartor@strangnas.se så hjälper vi dig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024