Lägenhetsregister

Gamla hus i Strängnäs

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Lantmäteriet är huvudman för registret.

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.

Lämna uppgifter till lägenhetsregistret

Uppgifterna i lägenhetsregistret ajourhålls av GIS-enheten i Strängnäs kommun för Lantmäteriets räkning.

Skicka in ifylld och underskriven blankett till:

Strängnäs kommun
GIS-enheten
645 80 STRÄNGNÄS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2023