Nybyggnadskartor

Nybyggnadskartan är en redovisning i form av en karta med beskrivning av rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt. Nybyggnadskartan är avsedd att utgöra underlag för en situationsplan och upprättas inför en ansökan om bygglov.

På nybyggnadskartan utvisas fastighetens mått och läge i plan och i vissa fall höjd. Kartan kan även inkludera andra uppgifter så som läget för befintliga byggnader, gränser för byggrätt, läge i plan och höjd för anslutningspunkt för vatten och avlopp och angränsande gata. Nybyggnadskarta upprättas i skalområdet 1:200 till 1:500.

Har du frågor och funderingar svarar vi gärna på dem innan beställningen genomförs.

Kostnad

Nybyggnation av enbostadshus – 7875 kronor
Tillbyggnad eller komplementbyggnad – 5775 kronor

Enkla bygglov - kontorskontrollerat utdrag från primärkartan - 2888 kronor

För övrig byggnation varierar kostnaden beroende på fastighetens areal.

Beställning av nybyggnadskarta

Använd vår e-tjänst för att beställa en nybyggnadskarta.
I beställningen behöver du uppge:

  • Utdelningsadress
  • Dina kontaktuppgifter
  • Organisationsnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Ändamål
  • Leveransformat

Leverans

Leveranstiden av nybyggnadskarta för nybyggnation är ungefär 4 veckor. För enklare byggnation är leveranstiden ungefär 2 veckor. Kartan levereras vanligtvis som en PDF-fil i A3 eller A4 format. Den kan även levereras utskriven på papper eller som DWG-fil om önskemål finns.

Text

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024