Klimat, miljö och hållbarhet

Strängnäs kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle för dig som bor här nu och för kommande generationer.

Här kan du läsa mer om vad vi gör i kommunen, vad som styr vårt arbete med hållbar utveckling och hur vi jobbar med målen i Agenda 2030. På sidan Leva hållbart får du tips och idéer om hur du kan leva mer hållbart i din vardag.

Begreppet hållbar utveckling omfattas av de tre dimensionerna: social, ekonomisk och miljömässig.

Social hållbarhet handlar om att alla människor ska ges lika möjlighet till en god livssituation utifrån skilda behov och förutsättningar. Det handlar till exempel om jämställdhet, folkhälsa och funktionsrätt.

Miljömässig hållbarhet betyder att rådande ekonomisk tillväxt inte ska få ske till priset av en förstörd miljö. Det handlar om att långsiktigt bevara ekosystemets produktionsförmåga och biologiska mångfald och minska påverkan på klimat, natur och människors hälsa.

Ekonomisk hållbarhet betyder att vi ska hushålla med mänskliga och materiella resurser och ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt till ekonomin.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2022