Trafikplan

Buss i rondell framför hus.

Trafikplaneringen är en viktig del av samhällsbyggandet. Det omfattar alla trafikslag; cyklar, bilar, kollektivtrafik men också gångtrafikanter. Genom att sätta tydliga, långsiktiga riktlinjer och mål för framtida trafikstrukturer ges möjlighet att skapa attraktiva stadsmiljöer där trafikslag samsas, och där de minst omgivningspåverkande transporterna prioriteras.

Vad används en trafikplan till?

En trafikplan beskriver hur kommunen jobbar med trafikfrågor ur ett långsiktigt perspektiv. Den används exempelvis som ett vägledande dokument vid planering av stadsutvecklingsprojekt, såsom nya detaljplaner. Den används också vid andra former av mer övergripande åtgärdsplanering som påverkar trafikstrukturen, exempelvis hur gångtrafikanter och cyklister skall ta sig från Tosterö till resecentrum.

Trafikplanen identifierar problemområden och ger förslag på åtgärder och strategier. Den sammanfattar även utförda utredningar och analyser som hanterar trafiksituationen i staden.

Arbetet med ett nytt förslag

Nu pågår arbetet med att revidera trafikplanen för stadskärnan i Strängnäs. Nuvarande plan antogs år 2001, och det finns ett behov av att uppdatera planen utifrån aktuell trafiksituation och lagstiftning.

Välkommen med dina synpunkter

Ett förslag har tagits fram, och vill vi gärna höra dina tankar!

Under samrådsperioden den 20 september till den 12 november har du möjlighet att skicka in dina synpunkter på förslaget. Här kan du ta del av förslaget: Trafikplan för Strängnäs stad , 28 MB..

Välkommen att skicka in dina synpunkter via:

  • Post: Strängnäs kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs
  • E-post: msn@strangnas.se (Ange diarienummer MSN/2021:356 i rubrik eller meddelanderad om du använder e-post.)

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2021