Badvattenprover

Vattenprov i Mälaren

Varje år tar kommunen prover från baden runt om i kommunen.

Badvattnet testas regelbundet

Kommunens miljöenhet kontrollerar regelbundet badvattnet vid kommunens badplatser under badsäsongen (14 juni - 23 aug).

Vid Visholmen, Lötbadet, Häradsbadet, Lännabadet, Mariefreds strandbad och Östabadet tas prov varannan vecka. Övriga bad provtas en gång per månad.

Hur går provtagningen till?

Vid provtagning kontrolleras vattnet och vattenprover skickas på laboratorieanalys för att undersöka om provet innehåller bakterier.

Bada inte vid algblomning

Nytt för 2024 är att algblomning inte kommer bedömas av kommunens miljöenhet på badplatserna. Allmänheten som badar får själva kontrollera om det är alger i vattnet. Algblomning kan uppstå snabbt och försvinna snabbt, så det bästa är att titta på vattnet innan badning och avgöra status för dagen.

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Algblomning kan förekomma i sjöar, hav och vattendrag och kan vara giftig. Risken för förgiftning är störst bland barn och djur eftersom de lättare får i sig vatten när de badar. Algblomningen kan även orsaka hudirritation och ögonbesvär.

Du bör därför undvika att bada i vatten med algblomning, då det kan vara farligt att svälja vatten med algblomning.

Läs mer om algblomning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Aktuella provsvar

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan du ta del av aktuella provsvar för de kommunala badplatserna.

Om kommunen avråder från bad

Vid för höga halter av bakterier i vattnet sätter kommunen upp en skylt som avråder från att bada på den aktuella badplatsen.

Kommunala badplatser

Strängnäs kommun har 15 allmänna badplatser. Några av badplatserna driver kommunen tillsammans med lokala föreningar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2024