Badvattenprover

Vattenprov i Mälaren

Varje år tar kommunen prover från baden runt om i kommunen. Till exempel kontrolleras graden av algblomning och miljön på stranden.

Badvattnet testas

Strängnäs kommun har 15 allmänna badplatser. Prover på badvattnet tas regelbundet under badsäsongen (14 juni - 23 aug). Vid sex av baden (Visholmen, Lötbadet, Häradsbadet, Lännabadet, Mariefreds strandbad och Östabadet) tas prov varannan vecka. Övriga bad provtas en gång per månad.

Vad kontrolleras vid en tillsyn?

Vid provtagning kontrolleras även vattnets siktdjup och grad av algblomning. I tillsynen ingår även en kontroll av:

  • eventuella toaletter
  • eventuell nedskräpning

Undvik att bada vid riklig algblomning

Vid riklig algblomning sätter kommunen upp skylt som avråder från att bada.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2022