Fukt och mögel

För att vi ska må bra är det viktigt med en bra kvalitet på luften. Det är därför viktigt att se till att luften inomhus är bra och fri från mögel.

Tecken på en fukt- och mögelskada

Vanliga tecken på en fuktskada kan vara fuktfläckar, missfärgningar, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig. Mögel kan se ut på olika sätt och ha olika färg. Ibland kan man känna mögellukt utan att möglet syns. Mögellukt biter sig lätt fast i kläder och textiler.

Varför uppstår fuktskador?

Mögel trivs bra i fuktiga miljöer. Därför är badrum särskilt utsatta. Läckande vatten- och avloppsstammar är också en vanlig orsak till fukt och mögel. Skador i badrummet kan även bero på att ventilationen inte klarar av all fukt som kommer från duschen och tvätten. Äldre badrum är sällan konstruerade för ett dagligt duschande utan för bad i badkar. Det är även bra att se över tätskikten i golv och tak så att dessa fungerar som de ska. Markfukt kan också skapa problem för dig som bor i småhus men även relativt nybyggda hus har fått fuktskador ofta till följd av den snabbare byggtakten.

Vad kan du göra för att förebygga fukt och mögelproblem?

  • Håll rent under badkar och rengör golvbrunnar regelbundet
  • Använd duschdraperi och torka bort vattnet på golv och väggar
  • Öppna fönster efter dusch och bad
  • Undvik att borra hål i duschutrymmen, särskilt i närheten av duschen
  • Kontrollera att ventilationen fungerar

Finns det risk för hälsobesvär av fukt och mögel?

När fuktskador inte åtgärdas kan mögel, bakterier, alger och kvalster växa till. Problem kan även uppstå av att fukt bryter ned bygg- och inredningsmaterial, vilket kan leda till att kemiska ämnen avges till inomhusluften. Dessa faktorer kan ge hälsobesvär såsom luftbesvär och andra överkänslighetsreaktioner. Personer som redan har någon allergi, astma eller annan överkänslighet och barn är extra känsliga.

Hur kommer du till rätta med problemet?

Det är fastighetsägarens ansvar att utreda och åtgärda problem med fukt och eller mögel. Bor du i hyreshus ska du kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare. Bor du i en bostadsrättsförening vänder du dig till din bostadsrättsförening. Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag. Får du ingen hjälp kan du vända dig till kommunens miljöenhet. Miljöenheten kan ställa krav på utredning och åtgärder mot hyresvärd/fastighetsägare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2021