Livsmedel

I Strängnäs kommun är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarig för den offentliga livsmedelskontrollen. Syftet med tillsynen är att kontrollera efterlevnaden i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel. Målet är att alla konsumenter ska kunna känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen.

I Strängnäs kommun finns det cirka 250 livsmedelsobjekt som bland annat består av restauranger, caféer, gatukök, bagerier, skol- och förskolekök, kiosker och butiker. Kommunen är skyldig att bedriva livsmedelstillsyn så att konsumenterna kan få säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet. Tillsynen innebär bland annat registrering av livsmedelsföretag, inspektion av lokaler och hantering, granskning av företagens system för egenkontroll och utredning av klagomål och misstänkta matförgiftningar. Med hjälp av en checklista kontrolleras de viktigaste delarna av verksamheten. Dessa inspektionsresultat är offentliga handlingar vilket innebär att både journalister och allmänheten har rätt att ta del av dem.

Kontakta oss gärna

Du som konsument är välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill anmäla brister som exempelvis felmärkta varor, smutsiga lokaler eller om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat du köpt i butik eller ätit på restaurang. Företagare kan vända sig till oss i frågor om exempelvis tillstånd att hantera livsmedel, lagstiftning eller annat som berör livsmedelsföretag. Kom ihåg att det är livsmedelsföretagarens ansvar och skyldighet att ansöka och få beslut om tillstånd för att hantera livsmedel innan en ny livsmedelsverksamhet får starta.

Att verksamheten byter ägare innebär att den ska registreras eller godkännas på nytt eftersom registreringen/godkännandet är knuten till företagaren. Vid ett ägarbyte ska därför en ny anmälan skickas in minst 14 dagar innan den nya ägaren tar över verksamheten.

Kontakta i första hand personalen/föreståndaren för restaurangen/lokalen. Du kan även lämna en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden, du får vara anonym.

Ändringar i lokal och verksamhet får inte ske utan att detta i förväg har anmälts till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vid omfattande förändringar kan en ny prövning för godkännande behöva göras. Kontakta även byggenheten för information om bygglov och bygganmälan.

Försäljning av korv med bröd får ske vid totalt 10 tillfällen under ett år utan att verksamheten behöver vara registrerad som ett livsmedelsföretag. Ett tillfälle kan sträcka sig över en helg. Vid mer avancerad hantering kan verksamheten behöva registrera sig som livsmedelsföretag. Kontakta miljöenheten för mer information och bedömning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2024