Dricksvattenanläggningar

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför finns det regler och lagar kring brunnar och vattenverk.

Vilka dricksvattenanläggningar ska anmälas till miljöenheten?

De dricksvattenanläggningar (dricksvattenbrunnar och vattenverk) som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30) ska registreras hos miljöenheten.

Det gäller anläggningar som:

  • i genomsnitt tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn, eller försörjer fler än 50 personer (t ex samfälligheter)
  • tillhandahåller vatten till en kommersiell eller offentlig anläggning (t ex café, restaurang, camping, hotell, skola, förskola eller idrottsanläggning). Detta gäller oberoende av storlek.

Dricksvattenanläggning som försörjer en- eller tvåfamiljsfastighet räknas som enskild anläggning och omfattas inte av dricksvattenföreskrifterna. Se avsnitt om enskilt dricksvatten.

Registreringen innebär att miljöenheten utför regelbundna kontroller av dricksvattenanläggningen i syfte att säkerställa att livsmedelslagstiftningen följs. Är du osäker om ditt dricksvatten omfattas eller vilka krav som ställs på dig som ansvarig - kontakta Miljöenheten.

För att få din dricksvattenanläggning registrerad fyller du i anmälan och sänder in den till Miljöenheten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2019
Bygga, bo och miljö