Fettavskiljare i livsmedelslokal

För att förhindra större utsläpp av fett i avloppsledningsnäten behöver de flesta livsmedelslokaler ha en fettavskiljare. I Strängnäs kommun är det SEVAB som är ansvarig för vatten och avlopp och som avgör om en livsmedelsverksamhet behöver installera en fettavskiljare eller inte. Kontakta därför SEVAB om du är osäker på om du behöver installera en fettavskiljare och/eller vill ha information om vilka krav som gäller. Miljöenheten avgör inte om du behöver ha en fettavskiljare eller inte.

Placering av fettavskiljare ur livsmedelshygienisk synpunkt

Enligt livsmedelslagen får en fettavskiljare inte utgöra en hygienisk risk för livsmedelshanteringen. Det innebär att fettavskiljaren behöver placeras väl avskild från förvaring och hantering av livsmedel. Den ska vara lättåtkomlig för tömning så att sugslangar och annan utrustning som används vid tömning inte riskerar att smutsa ner utrymmen där livsmedel hanteras. Fettavskiljaren bör vara placerad i ett utrymme som är väl ventilerat och försett med vatten och golvbrunn för att underlätta rengöringen.

Kontakta miljöenheten vid frågor om fettavskiljarens placering ur livsmedelshygienisk synpunkt.

Mer information finns på SEVAB’s webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2021