Ändring & ägarbyte

Ändring av livsmedelsverksamhet

Det är livsmedelsföretagarens skyldighet att anmäla betydande ändringar av verksamheten till miljöenheten. En betydande ändring kan bland annat innebära att behovet av kontrolltid behöver justeras eller att miljöenheten av andra anledningar behöver genomföra förändringar i sin tillsyn. Mindre ändringar behöver inte anmälas utan kan diskuteras vid tillsynsbesök. Vad som anses vara en betydande ändring kan ibland vara svårt att veta. Det är därför bra att kontakta miljöenheten inför en förändring av verksamheten. Miljöenheten kan då göra en bedömning över den ändring som ska genomföras och meddela vad ändringen kan tänkas innebära. På detta sätt kan ni som livsmedelsföretagare vara säkra på att ni uppfyller lagstiftningens anmälningskrav. Tänk på att anmäla i god tid innan förändring genomförs.

Ägarbyte

Vid ett ägarbyte ska en ny anmälan skickas in minst 14 dagar innan den nya ägaren tar över verksamheten. Registreringen eller godkännandet gäller endast för den företagare som beslutet riktats till. Det går inte att ta över en befintlig lokal med en tidigare registrering/godkännande.

Blankett för ändring av verksamhet och ägarbyte är den samma som för start och registrering.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2024