Receptfria läkemedel

Idag får vissa receptfria läkemedel säljas utanför apotek. Nikotinläkemedel räknas till kategorin vissa receptfria läkemedel och regelverket för detaljhandel med nikotinläkemedel har därmed upphört att gälla.

För att få sälja receptfria läkemedel måste försäljningen anmälas till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. På Läkemedelsverkets hemsida kan du även hitta föreskrifter och mer information om försäljning av receptfria läkemedel.

Miljöenheten ansvarar för den lokala tillsynen av försäljningsställena i Strängnäs. Vid tillsynen kontrollerar vi att regelverket uppfylls och att varje försäljningsställe har upprättat ett egenkontrollprogram för verksamheten. En mall för egenkontrollprogram finns att hämta på Läkemedelsverkets hemsida.

För att finansiera tillsynen ska varje försäljningsställe i Strängnäs betala en årlig tillsynsavgift om 1912 kronor vid försäljning av receptfria läkemedel. Sker försäljning av både tobaksvaror och receptfria läkemedel uttas full avgift för tobaksförsäljningen medan tillsynsavgiften för läkemedelsförsäljningen reduceras med 75 procent.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2023