Störande lukter

Ibland kan störande lukter, till exempel cigarettrök, matos och avgaser tränga sig in i bostaden. Lukterna kan komma från andra lägenheter, trapphus, garage eller verksamheter i närheten.

Orsaken till oönskade lukter i ett flerbostadshus kan vara stängda friskluftsventiler, felplacerade friskluftsintag, otäta ventilationskanaler, installation av köksfläkt till gemensam ventilationskanal med mera. Fukt och mögel kan också orsaka dålig lukt.

Om du bor i flerbostadshus och återkommande störs av lukter och misstänker brister i fastigheten ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Hjälper inte det kan du vända dig till miljöenheten och fylla i blanketten " Anmäl klagomål i bostad".

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2024