Allemansrätten

Allemansrätten ger oss stor frihet att vistas i naturen. Men samtidigt har vi alla ett ansvar att inte skada naturen, eller göra intrång på privat mark.

Allemansrätten gäller både på land och på vatten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker som är viktiga att tänka på när du är i naturen. Om du stannar och äter matsäck – ta med dig ditt skräp efteråt. Respektera alltid eldningsförbud. Skräm inte fåglar och djur. Var särskilt försiktig på våren och försommaren när många djur har ungar.

Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Men kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land. Inte störa – inte förstöra!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2021