Härads skjutfält

Skjutfältet i Härad är ett övningsfält som används av Försvarsmakten. När det inte är övningar på fältet är området öppet för allmänheten med vissa restriktioner.

Området har länge varit ett militärt övnings­- och skjutfält, så därför gäller också särskilda regler när du vistas på platsen.

Förbjudet område vid övningar

Försvarsmakten har återkommande övningar på skjutfältet och då är området oftast avlyst. Det betyder att det då är förbjudet att vara i eller flyga med till exempel drönare över området, för att det under den tiden klassas som ett skyddsobjekt. Det är både livsfarligt och brottsligt att bryta den lagen. Du kan dömas till böter och upp till två års fängelse.

Militära övningar annonseras vanligtvis i förväg

När området är klassat som skyddobjekt, till exempel vid övningar, annonseras det på:

Försvarsmakten informerar i god tid – mer än en vecka i förväg. Det kan bli ändringar med kort varsel, då är det informationen på anslagstavlorna som gäller. 

Det här gäller i området

När det inte är övningar är fältet oftast öppet och då är det möjligt för allmänheten att vara i området. Du måste dock följa några viktiga regler.

vägbom med anslagstavla
  • Du får inte köra in med bil eller andra motorfordon utan tillstånd på skjutfältet. Området är avgränsat med bommar vid infarterna.
  • Tänk på att aldrig röra vid föremål som du ser i markerna, det kan vara ammunition eller sprängmedel.

Att bryta mot reglerna är både livsfarligt och brottsligt.

Håll koll på mer information på anslagstavlorna på plats.

When exercises are not being held, the Armed Forces‘ firing ranges are usually open to the public. They are often popular outdoor recreation areas.

In most firing ranges there is undetonated ammunition on the ground and there may be certain restrictions such as a permanent fire ban. It is the responsibility of the visitor to keep informed of these risks and guidelines posted on the signposts.

When the areas are closed, entering is always prohibited, according to the Installations Protection Act (2010:305).

Trespassing may lead to a fine or a penalty of up to two years in jail.

Ditt ansvar för området

Allemansrätten ger oss stor frihet att vistas i naturen, men samtidigt har vi alla ett ansvar att inte skada naturen.

  • Om du stannar och äter matsäck – ta med dig ditt skräp efteråt.
  • Respektera alltid eldningsförbud.
  • Skräm inte fåglar och djur. Var särskilt försiktig på våren och försommaren när många fåglar och djur har ungar.

Buller

Övningar på skjutfältet låter och det kan orsaka buller och andra störningar. Du kan läsa mer om buller på vår webbplats.

Du som har frågor om eller synpunkter på pågående buller kan ringa Försvarsmaktens telefon på 070-836 17 63.

Det gamla regementet P10

Skjutfältet har en historisk koppling till Strängnäs genom Södermanlands regemente P10. När det lades ner 2004 hamnade ansvaret för fältet på Ledningsregementet i Enköping. Idag används fältet av flera förband inom Försvarsmakten och andra aktörer.

Härads skjutfält med sina 3000 hektar satt tidigare ihop med Norra skjutfältet, som inte längre används av Försvarsmakten och istället är ett härligt rekreationsområde.

Strängnäs kommun och Försvarsmakten i samverkan

Strängnäs kommun jobbar aktivt tillsammans med Försvarsmakten för att ha ett bra samarbete kring den aktivitet som bedrivs på Härads skjutfält.

Du som behöver komma i kontakt med Försvarsmakten med frågor om Härads skjutfält kan under kontorstid ringa 076-626 01 87 måndag–torsdag klockan 7–16 och fredag klockan 7–14.

Du kan också mejla exp-ledr@mil.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2024