Härads skjutfält

Skjutfältet i Härad är fortfarande aktivt som övningsfält för Försvarsmakten. När det inte är övningar på fältet är området öppet för allmänheten med vissa restriktioner.

Området har länge varit ett militärt övnings­- och skjutfält, så därför gäller också särskilda regler när du vistas på platsen.

Militära övningar annonseras i förväg

Försvarsmakten har återkommande övningar på skjutfältet och då är området avlyst. Det betyder att det då är förbjudet att vara i området, för att det under den tiden klassas som ett skyddsobjekt.

När det inte är övningar är fältet oftast öppet och då är det möjligt för allmänheten att vara i området.

Information på webben och anslagstavlor

Du som vill veta när det är övningar i området, eller när det är öppet, kan hitta den informationen på:

Försvarsmakten informerar i god tid – mer än en vecka i förväg. Det kan bli ändringar med kort varsel, då är det informationen på anslagstavlorna som gäller. 

Det här gäller i området

Området med sina 3000 hektar satt tidigare ihop med Norra skjutfältet, som inte längre används av Försvarsmakten. Båda fälten är öppna för allmänheten, men det finns några viktiga regler som gäller i området.

vägbom vid Härads skjutfält
  • Du får inte köra in med bil eller andra motorfordon utan tillstånd på skjutfältet. Området är avgränsat med bommar vid infarterna.
  • Tänk på att aldrig röra vid föremål som du ser i markerna, det kan vara ammunition eller sprängmedel.

Att bryta mot reglerna är både livsfarligt och brottsligt.

Håll koll på mer information på anslagstavlorna på plats.

When exercises are not being held, the Armed Forces‘ firing ranges are usually open to the public. They are often popular outdoor recreation areas.

In most firing ranges there is undetonated ammunition on the ground and there may be certain restrictions such as a permanent fire ban. It is the responsibility of the visitor to keep informed of these risks and guidelines posted on the signposts.

When the areas are closed, entering is always prohibited, according to the Installations Protection Act (2010:305).

Trespassing may lead to a fine or a penalty of up to two years in jail.

Ditt ansvar för området

Allemansrätten ger oss stor frihet att vistas i naturen, men samtidigt har vi alla ett ansvar att inte skada naturen.

  • Om du stannar och äter matsäck – ta med dig ditt skräp efteråt.
  • Respektera alltid eldningsförbud.
  • Skräm inte fåglar och djur. Var särskilt försiktig på våren och försommaren när många fåglar och djur har ungar.

Buller

Övningar på skjutfältet låter och det kan orsaka buller och andra störningar. Du kan läsa mer om buller på vår webbplats.

Du som har frågor om eller synpunkter på pågående buller kan ringa Försvarsmaktens telefon på 0152-701 58.

Det gamla regementet P10

Skjutfältet har en historisk koppling till Strängnäs genom Södermanlands regemente P10. När det lades ner 2004 hamnade ansvaret för fältet på Ledningsregementet i Enköping. Idag används fältet av flera förband inom Försvarsmakten och andra aktörer.

Strängnäs kommun och Försvarsmakten i samverkan

Strängnäs kommun jobbar aktivt tillsammans med Försvarsmakten för att ha ett bra samarbete kring den aktivitet som bedrivs på Härads skjutfält.

Du som behöver komma i kontakt med Försvarsmakten med frågor om Härads skjutfält kan under kontorstid ringa 076-626 01 87 måndag -torsdag kl 07.00 -16.00, fredag 07.00 -14.00.

Du kan också mejla exp-ledr@mil.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2023