Norra skjutfältet

På platsen som tidigare var Södermanlands regementes övnings- och skjutfält finns idag en härlig fritidsmiljö. Området bjuder in vandrare, joggare och cyklister till en fantastisk miljö med vacker utsikt över Mälaren.

Området har länge varit ett militärt övnings­- och skjutfält, så därför gäller också särskilda regler i området.

Viktiga regler för dig som är i området:

 • Det är förbjudet att elda. Du får grilla på fasta och anpassade grillplatser - inte annars.
 • Det är förbjudet att gräva, schakta eller göra andra ingrepp som kan förändra marken, om du inte har tillstånd från Strängnäs kommun.
 • Det är förbjudet att köra bil eller andra fordon över all mark som inte är vägar anpassade för trafik.

Undvik området norr om Lagnö-förråden i den västra delen av området. Där håller Strängnäs kommun på och arbetar med olika åtgärder i marken

Det är mycket viktigt att du som är i området känner till de regler och ordningsföreskrifter som kommunen har tagit fram. Reglerna är till för att skydda dig och andra, och för att göra det så säkert som möjligt att vara i området.

När du går in på ett aktivt eller före detta övnings- och skjutfält finns det ammunition kvar i marken. Det betyder att du kan hitta rester av ammunition från eldhandvapen, handgranater och andra ammunitionseffekter.

Rester av ammunition kan skapa direkt livshotande skador för dig och de du ansvarar för. Ammunition kan ligga kvar länge, i decennier, även om övningsfältet inte används längre. Därför rekommenderar Strängnäs kommun, som är markägare, att du följer reglerna för området noga.

Om du misstänker att du har hittat rester från ammunition ska du göra så här:

 1. Stanna! Gå inte närmare.
 2. Rör eller flytta aldrig objektet!
 3. Markera tydligt platsen.
 4. Ta gärna några foton och koordinaterna för platsen om du kan.
 5. Lämna området. Gå tillbaka samma väg som du kom.
 6. Kontakta Polisen på telefon 11414.

Om du är i akut fara ska du självklart ringa 112.

If you find something you believe to be remains of ammunition please follow these steps.

 1. Stop! Do not move closer!
 2. Never touch or disturb the item in any way. This includes making any attempt to move it.
 3. If possible, mark the location so that it can be found later, or define the GPS coordinates. Note the route to the item.
 4. If possible, take a photo of the item and the setting around it.
 5. Leave. Walk the same way as when you got there.
 6. Contact the Swedish Police, phone number +46 77 114 14 00, or 114 14 within the Swedish phone network.

Information i området

Längs vägarna in i området finns skyltar som informerar om de viktiga reglerna och hur man gör om man hittar något misstänkt föremål. De nuvarande skyltarna är temporära och kommer att ersättas med andra som håller över längre tid.

Regler för dig som är i området

Ditt ansvar för området

Allemansrätten ger oss stor frihet att vistas i naturen, men samtidigt har vi alla ett ansvar att inte skada naturen.

 • Om du stannar och äter matsäck – ta med dig ditt skräp efteråt.
 • Respektera alltid eldningsförbud.
 • Skräm inte fåglar och djur. Var särskilt försiktig på våren och försommaren när många fåglar har ungar.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2021