Biltvätta rätt

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på garageuppfart, gata eller väg. Tvättar du bilen på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunn eller dike och orenat ut i närmaste vattendrag.

I en gör-det-själv-hall tas smutsvatten omhand

När du tvättar bilen är det bästa att åka till närmaste automattvätt eller gör-det-själv-hall. Dessa har så kallade oljeavskiljare, där oljor och metallhaltigt slam skiljs bort från vattnet, som sedan går vidare till reningsverket. Kommunen tar sedan hand om oljan och det farliga slammet från oljeavskiljarna för destruktion på ett miljösäkert sätt. En del automattvättar har, förutom oljeavskiljare, ett eget litet reningsverk som ytterligare renar vattnet. Dessutom återanvänds en stor del av vattnet i tvättautomaten. Idag finns det även miljömärkta tvätthallar.

Både i bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, t.ex. tensider, som kan skada eller störa djur och växtlivet i vattenmiljön. Även miljöanpassade bilschampo, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i naturen. Om du tvättar själv, använd miljöanpassat avfettningsmedel och bilschampo. Detta är ofta ett krav på tvätthallarna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2021