Vattenråd

Ett vattenråd är en sammanslutning av aktörer och intressenter inom ett avrinningsområde som verkar tillsammans för ett helhetsperspektiv på vattenfrågor.

Två personer på brygga, en pekar mot vattnet.

Varför behövs ett vattenråd?

Vad ett vattenråd gör beror mycket på ambitionsnivå och resurser men gemensamt för de flesta är att de fungerar som en kontaktyta och remissinstans samt för kunskapsspridning. Många vattenråd driver även egna projekt utifrån lokala förutsättningar.

Tillgång till vatten av god kvalitet är avgörande för allt levande. Tillgången i vår del av världen har länge varit god men under senare år har situationen ändrats och tillgången till vatten av god kvalitet kan inte längre tas för givet. Detta gäller även för Råcksta å där vattenkvaliteten till övervägande del inte uppnår god status. För att kunna arbeta effektivt med vattenfrågor kring ett åtgärdsområde är samverkan avgörande. Att bilda ett vattenråd där företag, markägare, kommuner, länsstyrelse och privata intressen samarbetar för förbättrad vattenkvalitet är ett mycket bra sätt att på lokal nivå samverka för bättre vatten.

Råcksta å vattenråd

I Strängnäs kommun finns Råcksta å vattenråd. Rådet startade 2019.

Medlemmarna i vattenrådet kommer från många olika delar av samhället och jobbar tillsammans för att vatten i Råcksta å och dess avrinningsområde ska nå och bibehålla en god ekologisk och kemisk status. Vattenrådets arbete leds och samordnas av en styrelse.

Kontakt

 • Strategienheten

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2023