Allemansrätten

Allemansrätten ger oss stor frihet att vistas i naturen. Men samtidigt har vi alla ett ansvar att inte skada naturen, eller göra intrång på privat mark.

Om du stannar och äter matsäck – ta med dig ditt skräp efteråt. Respektera alltid eldningsförbud. Skräm inte fåglar och djur. Var särskilt försiktig på våren och försommaren när många fåglar har ungar.

Bygga, bo och miljö