Sjöar och vattendrag

Strängnäs är en kommun där det finns goda förutsättningar för att producera ett bra dricksvatten och på ett hållbart sätt nyttja kommunens naturliga vattenresurser.

Genom att skydda kommunens sjöar, vattendrag och våra viktiga grundvattenförekomster säkerställer vi grundvatten av god vattenkvalitet, säker vattenhantering och långsiktig dricksvattenförsörjning. Mälarens vattenkvalitet är av särskild betydelse då Strängnäs är den kommun som har längst strandremsa mot Mälaren, cirka 44 mil. En viktig del i detta arbete är kommunens vattenplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2019