Detaljplaner under arbete i Åkers styckebruk

Här hittar du pågående arbete med detaljplaner i Åkers styckebruk. De markerade områdena i kartan visar var det pågår arbete med detaljplaner.

Planens läge

Området ligger i Åkers styckebruk i korsningen mellan Bruksvägen, Jordbrovägen och Täbyvägen. Den nedlagda bensinstationen ligger på planområdet idag.

Syfte

Bostäder med centrumverksamhet i bottenvåning samt att skydda en allé av askar, som omfattas av det generella biotopskyddet.

Läs mer om planen

Planens läge

Området är beläget mellan väg 915 och E20. Området är avgränsat i söder mot Råcksta å och Hagberget.

Syfte

Möjliggöra verksamhetsmark för huvudsakligen lager och logistik.

Läs mer om planen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2023