Jören 1

Förslag till detaljplan för Jören 1, Åkers styckebruk, Strängnäs kommun.

Planens läge:

Området ligger i korsningen mellan Bruksvägen, Jordbrovägen och Täbyvägen.

Planens syfte:

Omvandla nuvarande mark med tidigare bensinstation till bostads-/verksamhetsbebyggelse.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2019